Page top

(単位:mm)

本体

形MYA-NA1、形MYA-NB1、形MYA-NA2、形MYA-NB2
形MYA-LA1、形MYA-LB1、形MYA-LA2、形MYA-LB2

MYA 外形寸法 2

形MYA-LA12
形MYA-LB12

MYA 外形寸法 3

ソケット取りつけの高さ

表面接続ソケットの場合

MYA 外形寸法 5

注1. ( )内は形MYA-LA12、形MYA-LB12の場合の寸法です。
注2. 形PF113A はレール取りつけ、ねじ締め取りつけ共用です。

裏面接続ソケットの場合

MYA 外形寸法 6

注. ( )内は形MYA-LA12、形MYA-LB12の場合の寸法です。